1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Statistik Perkara

STATISTIK PERKARA BANDING YANG DITERIMA
BERDASARKAN JENIS PERKARA
TAHUN 2016

NO BULAN JENIS PERKARA
PERKAWINAN EKO
SY
WARIS HIBAH WASIAT ZIS PEN.
AHLI
WARIS
LAIN-
LAIN
JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 JANUARI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 PEBRUARI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 MARET 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 APRIL 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 MEI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 JUNI 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 JULI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 

PERKAWINAN :

1.IJIN POLIGAMI
2.PENCEGAHAN PERKAWINAN
3.PENOLAKAN OLEH PPN
4.PEMBATALAN PERKAWINAN
5.KELALAIAN ATAS KEWAJIBAN SUAMI/ISTERI
6.CERAI TALAK
7.CERAI GUGAT
8.HARTA BERSAMA
9.PENGUASAAN ANAK
10.NAFKAH ANAK OLEH IBU
11.HAK-HAK BEKAS ISTERI

      12. PENGESAHAN ANAK
    13. PENCABUTAN KEK. ORANG TUA
    14. PERWALIAN
    15. PENCABUTAN KEK. WALI
    16. PENUNJUKAN ORG LAIN SBG WALI
    17. GANTI RUGI THD WALI
    18. ASAL USUL ANAK
    19. PEN KAWIN CAMPURAN
    20. ISBATH NIKAH
    21. IZIN KAWIN
    22. DISPENSASI KAWIN
    23. WALI ADHOL


 

STATISTIK PERKARA BANDING YANG DIPUTUS
BERDASARKAN JENIS PERKARA
TAHUN 2016

NO BULAN SISA
LALU
MSK JML
PROSES
DICABUT JENIS
PERKARA
SISA AKHIR
PERKAWINAN EKO
SY
WARIS HIBAH WASIAT ZIS PEN.
AHLI
WARIS
JML
PUTUS
.1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
1 JANUARI 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 PEBRUARI 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 MARET 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
4 APRIL 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
5 MEI 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
6 JUNI 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
7 JULI 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
 

PERKAWINAN :

1.IJIN POLIGAMI
2.PENCEGAHAN PERKAWINAN
3.PENOLAKAN OLEH PPN
4.PEMBATALAN PERKAWINAN
5.KELALAIAN ATAS KEWAJIBAN SUAMI/ISTERI
6.CERAI TALAK
7.CERAI GUGAT
8.HARTA BERSAMA
9.PENGUASAAN ANAK
10.NAFKAH ANAK OLEH IBU
11.HAK-HAK BEKAS ISTERI

      12. PENGESAHAN ANAK
    13. PENCABUTAN KEK. ORANG TUA
    14. PERWALIAN
    15. PENCABUTAN KEK. WALI
    16. PENUNJUKAN ORG LAIN SBG WALI
    17. GANTI RUGI THD WALI
    18. ASAL USUL ANAK
    19. PEN KAWIN CAMPURAN
    20. ISBATH NIKAH
    21. IZIN KAWIN
    22. DISPENSASI KAWIN
    23. WALI ADHOL